Възприятието на родителите към ваксините

Водещи международни експерти обсъдиха нагласите на родителите относно ваксинирането на децата. В рамките на кръгла маса бяха представени резултатите от проучване сред родители за възприятието им за ваксините и COVID-19.

90% от родителите смятат, че е важно детето им да бъде ваксинирано срещу заболявания, различни от инфекция с COVID-19.

Основните причини, които споменават са:

– ваксините са необходими за предотвратяване на определени заболявания (64%);

– ваксинацията е единственият начин да се предотврати разпространението на заболяванията (55%);

– 42% от родители са проактивни по отношение на предпазване на децата си от предотвратими заболявания.

Близо 40% от анкетираните родители не знаят, че някои ракови заболявания могат да бъдат превантирани чрез ваксинация.

COVID-19 повлия на възприятието за ваксините при 4 от 5-ма родители:

– 68% от родителите вече са по-склонни да гарантират, че детето им е ваксинирано срещу заболявания, различни от COVID-19.

– 65% са по-склонни да бъдат проактивни в комуникацията си със своя лекар и да попитат за ваксини срещу заболявания, различни от COVID-19 за тяхното дете.

Въпреки че 3 от 5-ма родители се чувстват по-запознати с ваксинациите на детето си поради COVID-19, 2 от 5 споделят, че се чувстват „претоварени” от наличната информация относно ваксините.

Един от двама родители са наясно с ваксинациите, които могат значително да спомогнат за предотвратяване на някои видове рак.

36% са осведомени за превенцията на рака на маточната шийка чрез ваксинация. Процентът е много по-нискък за всички други видове рак, свързани с Човешки папилома вирус.

Мнозинството (89%) от родителите, които са запознати с вируса, са съгласни, че превенцията е най-добрата форма на защита за тяхното дете и се чувстват уверени в защитата на детето си от HPV (80%).

Разбирането на папилома вируса е по-високо сред жените родители, които са наясно с вируса.

Проучването показва относително положителни резултати по отношение на повишените нива на информираност сред родителите, но все още има сравнително голям процент от обществото, който не е запознат с вируса и свързаните с него ракови и други заболявания.