Инфо Зона – 02 06 2022 – Ботев – за саможертвата и героизма – разговор с Петьо Мирчев от РИМ Стара Загора