Най-тежката мярка за неотклонение за жена, представяла се за адвокатка по европроекти

Районен съд – Стара Загора взе най-тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо 55-годишната Д. А.

Жената е привлечена като обвиняема за това, че в периода от 07.08.2017 г. до 18.092017 г. в гр. Стара Загора, при условията на продължавано престъпление и на повторност, в немаловажен случай, с цел да набави за себе си имотна облага е поддържала заблуждение у две лица, че е адвокат, че има опит в изготвянето на европрограми и че ще им изготви в срок, възложените й проекти за финансиране по програмите за развитие на Европейския съюз, за да кандидатстват с тях по програмите за финансиране през 2017 г., като всяко от горните нейни твърдения е лъжливо, и с това е причинила имотна вреда в размер на общо 52 000 лева на две търговски дружества. Измамата е в големи размери и представлява особено тежък случай.

Съдът счете, че събраните в хода на разследването доказателства позволяват да се направи обосновано предположение, че обвиняемата е съпричастна към престъпното деяние, за което е обвинена. Видно от справката за съдимост, настоящото престъпление е извършено повторно, поради което съдът прие, че съществува реална опасност Д. А. да се укрие или да извърши престъпление, ако не бъде задържана.

Определението на съда подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – Стара Загора  в три дневен срок.

ЗАБEЛЕЖКА: Съгласно чл.16 от НПК обвиняемият се смята за НЕВИНЕН до установяване на противното с влязла в сила присъда.