Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода от 13.06.2022 год. до 17.06.2022 год.

Понеделник 13.06.2022 год.
1 ул. „Димитър Наумов“ от  ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
2 ул. „Цар Иван Шишман“ от  ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
3 ул. „Гладстоун“ от  ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
4 ул. „Петър Парчевич“ от  ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
5 ул. „Георги С.Раковски“ от  ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
6 ул. „Кольо Ганчев“ от  ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
7 ул. „Гео Милев“ от  ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
8 ул. „Христо Ботев“ от  бул. „Руски“ до бул. „Св.П.Евтимий“
9 ул. „Цар Иван Шишман“ от  ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
10 ул. „Гладстоун“ от  ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
11 ул. „Петър Парчевич“ от  ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
12 ул. „Георги С.Раковски“ от  ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
13 ул. „Кольо Ганчев“ от  ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
14 ул. „Братя Жекови“ от бул. „Руски“ до бул. „Св.П.Евтимий“
Вторник 14.06.2022 год.
1  ул. „ Димитър Наумов“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“
2 ул. „Цар Иван Шишман“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“
3 ул. „Гладстоун“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“
4 ул. „Кольо Ганчев“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“
5 бул. „Славянски“ от бул. „Руски“ до бул. „Св.П.Евтимий“
6 ул. „Хан Аспарух“ от ул. „Иван Вазов“ до бул. „Св.П.Евтимий“
7 ул. „Радецски“ от бул. „Св.П.Евтимий“ до ул. „Иван Вазов“
8 ул. „Атанас Кожухаров“ от ул. „Радецки“ до ул. „Августа Траяна“
9 ул. „Златан Станчев“ от ул. „Атанас Кожухаров“ до ул. „Трапезица“
10 ул. „Пирин“ от ул. „Златан Станчев“ до ул. „Марио Жеков“
11 ул. „Козлодуй“ от бул. „Св.П.Евтимий“ до ул. „Трапезица“
12 ул. „Марио Жеков“ от ул. „Атанас Кожухаров“ до ул. „Трапезица“
13 ул. „Димитър Караджов“ от бул. „Св.П.Евтимий“ до ул. „Райна Княгина“
14 ул. „Тодор Пъндев“ от ул. „Димитър Караджов“ до ул. „Августа Траяна“
15 ул. „Бреза“ от ул. „Димитър Караджов“ до ул. „Тодор Пъндев“
16 ул. „Веселин Ханчев“ от ул. „Тодор Пъндев“ до ул. „Иван Вазов“
Сряда 15.06.2022 год.
1  бул. „Св.П.Евтимий“  от ул. „Хан Аспарух“ до бул. „Славянски“
2 ул. „Агуста Траяна“ от бул. „Св.П.Евтимий“ до ул. „Иван Вазов“
Четвъртък 16.06.2022 год.
1 ул. „Професор Никола Кожухаров“ от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Димитър Подвързачов“
2 ул. „Слънчева“ от бул. „Св.П.Евтимий“ до ул. „Иван Вазов“
3 ул. „Димитър Подвързачов“ от ул. „Христина Морфова“ до ул. „Иван Вазов“
4 ул. „Христина Морфова“ от бул. „Св.П.Евтимий“ до ул. „Иван Вазов“
 

5

ул. „Иван Вазов“ от бенз. „Петрол“ до ул. „Ангел Кънчев“
6 ул. „Петко Р.Славейков“ от ул. „Христина Морфова“ до ул. „Генерал Столетов“
7 ул. „Любен Каравелов“ от ул. „Христина Морфова“ до ул. „Генерал Столетов“
8 ул. „Антел Кънчев“ от ул. „Иван Вазов“ до ул. „Генерал Столетов“
Петък 17.06.2022 год.
1 ул. „Генерал Столетов“  от бул. „Св.П.Евтимий“ до ул. „Ангел Кънчев“
2 ул. „Света Богородица“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Граф Игнатиев“
3 ул. „Петко Р.Славейков“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Граф Игнатиев“
4 ул. „Любен Каравелов“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Граф Игнатиев“
5 ул. „Евлоги Георгиев“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Граф Игнатиев“
6 ул. „Стефан Караджа“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Граф Игнатиев“
7 ул. „Ангел Кънчев“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Граф Игнатиев“