Състоянието на пътищата в страната от ден на ден става по-зле

Състоянието на пътищата в страната от ден на ден става по-зле, за това алармира Диана Русинова от Европейския център по транспортни политики. Тя подчерта, че дори елементарната поддържка е била изоставена.

Според пътния експерт миналата година пътищата са изоставени без каквато и да било поддържка – дори най-елементарното като косене на храсти, почистване на отводнителни канавки. По думите ѝ, когато водата се задържа на платното за движение, или подкопава основата му, или като цяло го разрушава.

Русинова е безапелационна, че неналичието на пътна поддръжка е довела до такова утежняване на инфраструктурата, че в този момент разноските по нейното възобновяване ще бъдат доста повече.

Пътностроителни компании предизвестяват, че може да се наложи да спрат работа.
„Едната година липса на поддръжка на пътища ще ни излезе златна. Ще си платим по 3 ремонта на всеки веднъж, който беше зарязан за една година”, предизвести специалистът.

„При всеки по-обилен дъжд откриваме постоянно, че освен една институция, а поредност от институции не си правят работата и чисто проформа замазват очите на жителите. Тогава систематичните пропуски и неточности излизат на бял свят”, каза Диана Русенова.

Според нея всичко, което виждаме, са „безкрайни фалшификати на ограничения, с неразбираема цел и пътищата ни от ден дневно стават все по-зле”.