УМБАЛ с положителен финансов резултат

За поредна година Университетската болница “Проф. д-р Стоян Киркович” е с положителен финансов резултат. Увеличен е численият състав на здравното заведение, а заплатите са увеличени с близо 50 %. Това съобщи управителят на болницата проф. Йовчо Йовчев.

През 2021 УМБАЛ Стара Загора отчита положителен финансов счетоводен резултат в размер на 6 323 000 лв. Задълженията към доставчици са намалени с близо 4 млн.лв, спрямо предходната година, съобщи проф. Йовчев.

“Дружеството не е с отрицателна ликвидност, а е с положителен финансов резултат. Инвестициите, които бяха направени през изтеклата 2021 г. с капиталови средства от МЗ по предварително подписани договори през 2020 година, са свързани с доставка на апаратура в размер 103 341 като сума, а това което сме направили като финансиране със собствени средства на дружество, пак е свързано с доставка на апаратура, ламинарни боксове, стерилизатори, видео колноскоп, те възлизат в размер на 1 млн. 110 хиляди лева. Извършени са ремонти на три основни звена”, добавя проф. Йовчо Йовчев.

1002 -ма са работещите в болницата, от тях 232 лекари специалисти. Средната месечна работна заплата в здравното заведение е 2057,57 лв., като увеличението на възнагражденията е нараснало с близо 50 процента.

“За висшия медицински персонал, увеличението е с 1047 лв. и тя достига в размер на 3007 лв., средната месечна работна заплата на медицинските сестри е 2247 лв. Или при сестрите нарастването на заплатата спрямо 2020 година е увеличена с 801 лв. 62 ст. Там увеличението е най-значително и съставлява 55,44 % увеличение на заплатата на медицинските сестрите” , пояснява проф. Йовчев.

През 2021 година през УМБАЛ са преминали 23949 пациента. 1647 е била средната стойност на един болен.