Гурковски препис на Паисиевата история тръгна към Атон

12 преписа на „История славянобългарская“ тръгнаха от Стара Загора към Зографския манастир в Света гора, един от които на Община Гурково, което е повод за гордост, коментират оттам.

Заключително събитие се проведе в Регионалната библиотека „Захарий Княжески“ в Стара Загора в чест на тройната годишнина на свети Паисий Хилендарски – 300 години от рождението му, 60 години от канонизирането му за светец и 260 години от написване на „История славянобългарска“.