Липсват лекарства в аптечната мрежа

Цените на лекарствата у нас са се повишили с около 10%, отчитат фармацевтите. Ръстът е основно при лекарствата без лекарско предписание. Очертава се и недостиг на медикаменти.

Увеличението е между 10 и 15 процента. Най-голямо е повишението в цените на хранителните добавки. Още в края на миналата година почти всички производители и вносители са предупредили за повишението, което вдига и цените на дребно.

Цените на лекарствата са регулирани и имат зададени максимални стойности, над които аптеките не могат да продават.

Според фармацевта се увеличава липсата на лекарства в аптечната мрежа. Има много фактори, които влияят на това – от паралелния износ до производствени проблеми и нарушени вериги на доставки.

Мнението на Иванка Велева е, че намаляването или премахването на ДДС за лекарствата би било много социално и много добре за техните клиенти но на аптеките, като финансово състояние, това няма да се отрази.