Инфо Зона – 21 06 2022 – Лилия Стефанова за мястото на психологията в професионалния спорт