Инфо Зона – 23 06 2022 – Проф. д-р ф.н. Стоян Съргойчев за непредвидената глобална катастрофа при ядрена война