Паметникът Бузлуджа беше представен на конференция „Култура и културно наследство“

Представители на Община Казанлък участваха на Конференция на партньорството „Култура и културно наследство“ по програма „Градски дневен ред“ към Европейския съюз, която се проведе в Рим.

Пред специализираната аудитория бе представена Концепция за развитие на устойчив туризъм в Община Казанлък за периода 2022- 2027 година от главния архитект на града на розите – Георги Стоев, експерт стратегическо планиране в общинска администрация – Веселина Димитрова и управител на Фондация „Бузлуджа“ – арх. Дора Иванова.

Целта на Концепцията е за следващите пет години да осигури устойчива конкурентоспособност на региона като туристическа дестинация. Тема на обсъждане бе „дисонантно наследство“ – неразбрано културно-историческо наследство. То е идентифицирано на европейско ниво като важен ресурс за устойчивото развитие на градовете.

 На международния форум паметникът Бузлуджа бе разглеждан като важен ресурс за обособяване на Община Казанлък като водеща дестинация за културен туризъм.

Концепцията има за задача да акцентира върху по-рационалното използване на природните, културните, историческите и географски ресурси на община Казанлък.