ИНЖ. ИЛЗА ЧИНКОВА ВРЪЧИ НАГРАДАТА „ЕНЕРГЕТИК НА ГОДИНАТА“ НА ХРИСТО ГРИГОРОВ

По случай Деня на енергетика, Българска браншова камара на енергетиците определи ежегодните носители на наградата „Енергетик на годината“. В секция „Ремонт и модернизация, ефективно използване на енергийни ресурси“, Камарата присъди наградата на Христо Григоров – ръководител на отдел „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ в рудник „Трояново-север“.
Мотивите за отличието му са за частична рехабилитация на As 6300-281 с контролери и рехабилитация на управлението. При връчването на наградата инж. Чинкова благодаря на Христо Григоров за всеотдайната работа и му пожела още много нови отличия и професионални успехи.

Христо Григоров е роден през 1971 г. в Ивайловград. Завършва средно специално образование в ТМАОР „Инж. Иван Бънзаров“ гр. Раднево със специалност „Минна електромеханика“. Притежава ОКС „Бакалавър“ от Тулски политехнически институт гр. Тула със специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“, а през 2012 г. придобива ОКС „Магистър“ със същата специалност от Технически университет-Габрово.
Трудовият стаж на Христо Григоров е изцяло свързан с въгледобивното дружество. Постъпва на работа в рудник „Трояново-север“ през 1991 г. на длъжност „Ел. монтьор на ГТЛ“, от 1995 до 1997 г. е ел. монтьор на багер Rs 2000, след което е назначен на длъжност „Енергетик участък РТНК“. От 2013 г. е ръководител на участък „Автоматизация“, а от 1 април 2019 г. до настоящия момент е ръководител на отдел в промишлеността „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ в рудника.
Христо Григоров е лектор в учебния център на Центъра за професионално образование към „Мини Марица-изток“ ЕАД.  Активно участва в разработването на национални изпитни програми и в изпитни комисии.