От 1 юли стартира процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд – Стара Загора

Общинският съвет открива процедура за определяне на 50 души – кандидати за съдебни заседатели,  за Окръжен съд – Стара Загора, за мандат 2023 – 2027 година.

Документите се приемат от 1 юли в Деловодството на Община Стара Загора, всеки работен ден от 9.00 до 16.30 часа, а срокът е до 1 август 2022 година включително.

Изискванията към кандидатите са да бъдат на възраст от 21 до 68 години, да имат настоящ адрес в община Стара Загора, да имат завършено най-малко средно образование, да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията и да не страдат от психически заболявания.

Съдебен заседател не може да бъде лице, което е съдебен заседател в друг съд, е общински съветник от съдебния район, за който е избран; участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели; работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

Пълната информация и необходимата документация са публикувани в сайта на Община Стара Загора, в секция Обявления на Общински съвет – https://www.starazagora.bg/bg/obyavleniya-na-obshtinski-savet/priem-na-dokumenti-za-sadebni-zasedateli-za-okrazhen-sad-stara-zagorabg-1